Meist / О нас

 

MTÜ Arvutiklubi e-kool oli loodud 7.novembril 2001. a. MTÜ Arvutiklubi tegi tihedad koostööd Jõhvi Noortekeskus MTÜ ning teiste Jõhvi linna organisatsioonidega. Nii said Jõhvi Noortekeskuse külalised kasutada e-kooli arvutiklassi tarkavara ning interneti õppimiseks.

2010. aasta alguses Jõhvis startis ettevalmistus robootika ringi RoboTalu moodustamiseks, millistes saab programmerida LEGO Mindstorms roboteid.

 

 

MTÜ Arvutiklubi e-kool было создано 07.11.2001 года. Проводилась совместная работа с MTÜ Jõhvi Noortekeskus и другими организациями города Йыхви. Компьютерный класс e-kool  использовался для обучения использования ПО, а также для доступа в интернет посетителями MTÜ Jõhvi Noortekeskus.

В начале 2010 года в Йыхви начата подготовка к созданию кружка робототехники RoboTalu  по программированию роботов LEGO Mindstorms.