Meist

MTÜ Arvutiklubi e-kool oli loodud 7.novembril 2001. a. MTÜ Arvutiklubi tegi tihedad koostööd Jõhvi Noortekeskus MTÜ ning teiste Jõhvi linna organisatsioonidega. Nii said Jõhvi Noortekeskuse külalised kasutada e-kooli arvutiklassi tarkavara ning interneti õppimiseks.

2010. aasta alguses Jõhvis startis ettevalmistus robootika ringi RoboTalu moodustamiseks, millistes saab programmerida LEGO Mindstorms roboteid.